גן ילדים הינו חלק מכלל המסגרות החינוכיות הפורמליות של מערכת החינוך, אשר ניתנת לפני בית הספר היסודי. בישראל חל חוק חינוך חובה כדלקמן: "חוק לימוד חובה, תש"ט-1949 (המוכר גם בכינויו "חוק חינוך חובה"), קובע כי המדינה מחוייבת לספק לכל ילד בישראל חינוך". בעבר,  התקופה נקבעה ללימוד בכיתות א' – ח' (בית ספר יסודי בלבד). במהלך הזמן התקופה הוארכה עד למצב כיום – מגיל 3 (גן טרום- טרום חובה) ועד גיל 18 (סיום כיתה י"ב). השלכת החוק היא חובת רישום הילדים למסגרות החינוכיות השונות בהתאם לשנתון (גן עד תיכון) ובהתאם לכתובת המגורים של המשפחה. על פי לשון החוק ההורים אחראים לכך שילדיהם ילמדו במסגרות הלימוד השונות, ואי עמידה בחוק משמעותה מאסר או קנס כמו בכל הפרות החוק הקיימות.. בנוסף, החינוך מסופק לאזרחים בחינם על ידי המדינה, וזוהי חובתה.

בהתאם לאמור לעיל, כל גני הילדים מגיל 3 ועד לעלייה לכיתה א, הינם באחריות העיריות השונות ולפיכך נקראים גני עירייה. על חובת העיריות לפקח על הנעשה בגנים ולבצע ביקורות בהתאם.

במרבית הגנים ישנם גם צהרונים, מסגרת חינוכית נוספת בשעות שבהן הגן מסתיים (14:00-16:30). הצהרונים הם לא חובה ולא בחינם אך כן בפיקוח העיריות והחברה למתנס"ים. בצהרונים מוגשת ארוחת צהריים חמה.

כל שאר הגנים המציעים חינוך לילדים מגיל "0" עד 3 הינם גנים פרטיים המכונים לעיתים פעוטונים או משפחתונים. הגנים הללו, אינם באחריות המדינה ולא נעשה פיקוח על מה שמתרחש בגן. אלו הם עסקים לכל דבר ועניין.

גני ילדים בתל אביב-יפו

בעיר תל אביב-יפו פועלים גנים מהשתייכויות שונות למשל: ממלכתי, ממלכתי-דתי, חטיבות צעירות המשלבות ילדים בגן חובה יחד עם ילדים בכיתה א' וכמובן, גני חינוך מיוחד. 

בשנת תשפ"א (2020-2021) פועלים בעיר לא פחות מ 617 גני ילדים, הכוללים גם 103 גני חינוך מיוחד. סהכ מספר הילדים עומד על 17,035 .

הגנים העירוניים בתל אביב-יפו, כמו בכל הארץ, פועלים בימים א'-ה', בשעות 7:35 – 14:00, וביום ו' בשעות 7:35 – 12:45.

שיבוץ הילדים לכיתות אינו עולה על 35 תלמידים לכל כיתת גן וזאת על פי תקן משרד החינוך.

מבחינת הגנים הפרטיים, המשפחתונים/פעוטונים, המציעים חינוך פרטי עד גיל 3, ישנם בתל אביב- יפו 950 גנים פרטיים, כאשר היא נמצאת במקום הראשון ברשימת הערים עם מספר גני הילדים הפרטיים. 

שכונת יד אליהו

בעיר תל אביב- יפו ישנם 9 רובעים עם 57 שכונות שונות. שכונת יד אליהו הינה הגדולה ביותר והיא שייכת לרובע 9. השכונה ממוקמת במזרח העיר, רחוב לה גוארדיה הינו הרחוב הראשי של השכונה והוא חוצה אותה לאורך ממזרח למערב. בנוסף, השכונה תחומה בין הרחובות יצחק שדה בצפון, דרך משה דיין במזרח, רחוב דרך ההגנה בדרום ונתיבי איילון (כביש 20) במערב. שכונת יד אליהו נחשבת כשכונה מעוררת עניין המושכת אליה משפחות צעירות הנהנות משכונה שקטה, עם שפע חנייה ובעלת תחבורה ציבורית מגוונת וטובה. בנוסף, השכונה בעלת נגישות רבה לאזורים מרכזיים בעיר וההתניידות בה ללא רכב הינה קלה. 

גני ילדים בשכונת יד אליהו

כשכונה הגדולה ביותר, היא מכילה מספר רב של גני עירייה ומשפחתונים. מסך 617 הגנים העירוניים, 18 נמצאים בשכונת יד אליהו (כמעט פי 2 מהממוצע). 3 גנים בעל שיוך ממלכתי-דתי ושאר הגנים, 15, עם שיוך ממלכתי. לכל הגנים ישנה רכזת אחת, הגברת אלינור אמינוף. הגנים נותנים מענה לכל שכבות הגיל שקיימות. חלקם לגיל 3, חלקם לגיל 3-4 וחלקם לגיל 4-5, כאשר רק גן גוונים הינו יוצא דופן לגיל 5 בלבד. (את רשימת הגנים המלאה ניתן לראות באתר עיריית תל אביב-יפו).

מאפייני הגנים בשכונת יד אליהו

בגני הילדים בשכונת יד אליהו, כמו הגנים בכל העיר תל אביב-יפו ישנה ארוחת בוקר והפסקת פירות. ברוב הגנים, ארוחת הבוקר מסופקת על ידי ההורים אשר שולחים את ילדיהם עם הארוחה מוכנה מהבית אך ישנם גם גנים בהם ארוחת הבוקר והפירות נרכשים בצורה מרוכזת. 

ארוחת הצהריים כאמור, מוגשת בצהרונים המתקיימים בחלק מהגנים לילדים הרשומים לצהרון.

כאמור לעיל, גני עירייה הינם באחריות העיריות וכפופים למשרד החינוך וכיוצא בזאת בכל הגנים יש גנן/נת מוסמך/כת  של משרד החינוך והיא/הוא מלווה את צוות הגן .בנוסף, סייע/ת מטעם עיריית תל אביב-יפו.

בגנים בהם ישנם יותר מ-30 ילדים בגילאי 4-3 החוק דורש עוד סייע/ת.

אמנם הסייעים/ות אינם/ן כפופים/ות למשרד החינוך, העירייה היא המעסיקה והבחירה היא לאחר מספר ימים של גיוס מועמדים/ות ומיונם. לאחר מכן, מתבצעת הכשרה של שלוש שנים (וזאת לאחר שנת עבודה אחת) אשר הינה בשותפות עם המרכז לפיתוח סגלי הוראה (פסג"ה) .

כל צוותי הגנים: גננים/גננות, סייעים/ות מחוייבים בהשתלמויות ועוברים הכשרות מקצועיות בנושאים הקשורים לחינוך גיל הרך .

אשכול גנים

בשכונת יד אליהו ישנו אשכול גנים 1 הממוקם ברחוב המערכה 25 ומכיל בתוכו את הגנים הבאים:

גן "מכחול" לגיל 3,
גן "פנדה" לגיל 3,
גן "מניפה" לגילאי 4-5,
גן "זיו" לגילאי 3-4,
גן "יערה" לגילאי 4-5
גן "צבעי הקשת" לגילאי 3-4.

כמו כל האשכולות גנים בעיר, מדובר על מבנה משותף עם הנהלה אחת. הרצף וההמשכיות בחינוך הילדים מהווים הכנה לקראת העלייה לכיתה א' ולמבנה גדול כפי שקיים בבית הספר. בנוסף, מכיוון 

שמדובר בכיתות גן שונות וגילאים שונים ישנם מפגשים ופעילויות משותפות ומפגשים קהילתיים עשירים.
המבנה כולל חדרים ומרחבים משותפים המקיימים פעילויות בנושאים שונים וכמו כן, התקציב הינו משותף ומהווה הזדמנות לרכישת ציוד ועזרי למידה שונים.

חינוך מיוחד וגנים פרטיים

מבחינת החינוך המיוחד, מתוך 107 גנים הקיימים בעיר, 9 גנים של החינוך המיוחד נמצאים בשכונת יד אליהו (פי 5 מהממוצע) ונותנים מענה לילדים בעלי עיכוב שפתי, מוגבלות על רצף האוטיזם (ASD) ותסמינים של עיכוב רגשי והתפתחותי.

כמו כן, מתוך 950 גנים פרטיים הקיימים בעיר תל אביב-יפו, 258 נמצאים בשכונת יד אליהו ונותנים מענה לילדים בגילאי "0" עד 3.

תכנים בגני ילדים בשכונת יד אליהו

גני הילדים בשכונת יד אליהו מספקים למידה דרך חוויות על ידי פעילויות של יצירה ומשחק.

 מטרת תוכנית הלימוד, המוכתבת על ידי משרד החינוך לגנים העירוניים, הינה לטפח ולקדם יכולות רבות ומגוונות לילדי הגן והיא מעצבת את אופיים של הילדים. בנוסף לתוכנית הלימודים, בגני ילדים בשכונת יד אליהו ישנן גם תוכניות העשרה שמופעלות ונמצאות באחריות עיריית תל אביב-יפו וכוללות צפייה בהצגות שונות וחוגים בתחומים שונים (2 לבחירה בכל גן).  העירייה גם אחראית לגביית תשלומי ההורים, כאשר, משרד החינוך קובע את התעריף השנתי. 

רישום לגני ילדים בשכונת יד אליהו

כמו בכל גני העיריות השונות, רישום לגני ילדים בשכונת יד אליהו יכול להתבצע לאחר שמשרד החינוך מפרסם את השנתונים הזכאים לרישום בשכבות השונות. בעיריית תל אביב יפו, ישנו מרכז האחראי על תהליך הרישום וההשמה ל- 18 גני הילדים הקיימים בשכונה. כאמור, ישנה חובת רישום לילדים מעל גיל 3, כאשר, בחירת הגן תלויה באזור המגורים וכתובת המשפחה. תאריכי הרישום הינם ארציים והרישום מתבצע במערכת הדיגיטלית של הרישום והשיבוץ, באתר האינטרנט של עיריית תל אביב יפו.

נושאים נוספים שיכולים לעניין אותך

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן